Trans-Service-KTT LLC

Renault Trucks dealers at Nerubayska silska rada, Ukraine

Kyiv - Odesa highway, 458 km
Bilyayivskyy rayon
67624 Nerubayska silska rada

reviews from Google

Reception hours


Monday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Friday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Saturday -
Sunday -

Truck service and repair
Truck service and repair
Driver Facilities
Driver Facilities
Body Repair
Body Repair
Glass Replacement
Glass Replacement


Sales
Monday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Friday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Saturday -
Sunday -
Service
Monday 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Friday 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Saturday -
Sunday -
Parts
Monday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Friday 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Saturday -
Sunday -

Service contact
Sergiy Bislimaki
+380952706736
+380504477203
sergiy.bislimaki@transservice.com.ua